Aktualności

Zmiana terminu składania ofert

zmiana terminu składania ofert

Protokół Komisji Przetargowej z otwar...

Protokół Komisji Przetargowej z otwarcia ofert Nr SzPS – 1/2015

Odwołanie Postępowania

Odwołanie Postępowania

ZAPYTANIE OFERTOWE

Katowice, dnia 19 listopada 2015 roku   ZAPYTANIE OFERTOWE   „Szpitale Polskie” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (40-568) przy ul. Ligockiej 103, prowadząca przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego pod nazwą Szpital Polski Sztum, ul. Reja 12, 82-400 Sztum, (dalej: Zamawiający). zaprasza do złożenia oferty na Przedmiotem zamówienia je [...]

PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Sztum, dnia 16/11/2015  Dotyczy:  SzPS – 1/2015   PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT „Szpitale Polskie” Spółka Akcyjna prowadząca Szpital Polski Sztum zawiadamia, że w związku z otrzymanym wnioskiem od potencjalnego oferenta, przesuwa się termin składania ofert w powyższym postępowaniu: z dnia 17.11.2015r. godz. 11:00 z terminem otwarc [...]

PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Sztum, dnia 12/11/2015  Dotyczy:  SzPS – 1/2015   PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT „Szpitale Polskie” Spółka Akcyjna prowadząca Szpital Polski Sztum zawiadamia, że w związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści SIWZ i niezbędnym dłuższym czasem związanym z przygotowaniem na nie odpowiedzi, przesuwa się termin składania ofert [...]

Szpitale Polskie

Szpitale Polskie S.A. są operatorem zarządzającym szpitalami. Wszystkie placówki prowadzone przez Szpitale Polskie S.A. bezpłatnie leczą pacjentów w ramach kontraktu z NFZ oraz świadczą usługi komercyjne.

W zarządzaniu stawiamy na profesjonalizm, otwartość i przejrzystość. Posiadamy duże doświadczenie w zarządzaniu i restrukturyzowaniu podmiotów medycznych. W naszej działalności skupiamy się na rozwoju oferty medycznej, co skutkuje wysokimi standardami leczenia.

Aktywnie inwestujemy w nasze jednostki, stale podnosząc jakość usług świadczonych na rzecz naszych pacjentów.

Nieustannie wdrażamy procedury optymalizacji działania naszych jednostek, wykorzystując efekt skali prowadzonej działalności. Takie działania oznaczają między innymi wyższy poziom opieki medycznej, poprzez standaryzację sposobu postępowania, eliminacji błędów, znacznego obniżenia kosztów, co prowadzi do większego zadowolenia pacjentów poprzez jak najlepszą realizację ich potrzeb.

Nasza wizja to: Nowoczesny szpital, nowocześnie zarządzany

  • Jesteśmy orędownikami systemu „szpitala dla pacjenta”.
  • Stawiamy na najwyższą jakość obsługi naszych pacjentów.
  • Znamy nowoczesne rozwiązania służące poprawie jakości opieki nad pacjentem.
  • Nasz model prowadzenia szpitali to taki, w którym pacjent jest jego najważniejszym ogniwem.

Nasza strategia to:

  • Nowoczesne i kompleksowe zarządzanie szpitalami.
  • Inwestowanie w rozwój i infrastrukturę szpitali.
  • Wprowadzanie nowych, efektywnych metod organizacyjnych oraz metod leczenia szpitalnego.
  • Stałe podnoszenie jakości świadczonych usług.
  • Poszerzanie oferty medycznej o nowe usługi w celu jeszcze lepszego zaopatrzenia potrzebujących pomocy.