ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice, Polska, Unia Europejska biuro@szpitale-polskie.pl
+48 32 208 89 90

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE PROJEKTU BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM W SZTUMIE DLA „SZPITALE POLSKIE” SPÓŁKA AKCYJNA

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE PROJEKTU BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM W SZTUMIE DLA „SZPITALE POLSKIE” SPÓŁKA AKCYJNA

Do Pobrania

 • doc Załącznik nr 1
  Oferta na wykonanie projektu budynku wielofunkcyjnego przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Sztumie dla „Szpitale Polskie” Spółka Akcyjna (znak sprawy: PU/3/2016).
 • doc Załącznik nr 2
  Oświadczenie Oferenta – spełnianie warunków postępowania
 • doc Załącznik nr 3
  Oświadczenie Oferenta – doświadczenie Oferenta
 • doc Załącznik nr 4
  Oświadczenie Oferenta - Wykaz osób które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia
 • doc Załącznik nr 5
  Projekt umowy
 • pdf Załącznik nr 6
  Lokalizacja budynku