ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice, Polska, Unia Europejska biuro@szpitale-polskie.pl
+48 32 208 89 90

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE USŁUGI PEŁNIENIA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI W TRAKCIE REALIZACJI PROJEKTU POD TYTUŁEM: „PRZEKSZTAŁCENIE IZBY PRZYJĘĆ W SZTUMIE W SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY WRAZ Z BUDOWĄ LĄDOWISKA DLA HELIKOPTERÓW LPR”

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE USŁUGI PEŁNIENIA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI W TRAKCIE REALIZACJI PROJEKTU POD TYTUŁEM: „PRZEKSZTAŁCENIE IZBY PRZYJĘĆ W SZTUMIE W SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY WRAZ Z BUDOWĄ LĄDOWISKA DLA HELIKOPTERÓW LPR”