ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice, Polska, Unia Europejska biuro@szpitale-polskie.pl
+48 32 208 89 90

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE USŁUGI PEŁNIENIA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI W TRAKCIE REALIZACJI PROJEKTU POD TYTUŁEM: „PRZEKSZTAŁCENIE IZBY PRZYJĘĆ W SZTUMIE W SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY WRAZ Z BUDOWĄ LĄDOWISKA DLA HELIKOPTERÓW LPR”

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE USŁUGI PEŁNIENIA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI W TRAKCIE REALIZACJI PROJEKTU POD TYTUŁEM: „PRZEKSZTAŁCENIE IZBY PRZYJĘĆ W SZTUMIE W SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY WRAZ Z BUDOWĄ LĄDOWISKA DLA HELIKOPTERÓW LPR”

Do Pobrania

 • pdf Załącznik nr1
  Oferta na wykonanie usługi kompleksowego pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dotyczącymi budowy lądowiska sanitarnego dla śmigłowców ratunkowych wraz z infrastrukturą na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Sztumie dla „Szpitale Polskie” Spółka akcyjna (znak sprawy: PU/2/2016).
 • pdf Załącznik nr2
  Oświadczenie Oferenta – spełnianie warunków postępowania
 • pdf Załącznik nr3
  Oświadczenie Oferenta – doświadczenie Oferenta
 • pdf Załącznik nr4
  Oświadczenie Oferenta – Wykaz osób które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia
 • pdf Załącznik nr5
  Projekt umowy
 • zip Załacznik nr6 [część 1]
  Dokumentacja projektowa
 • zip Załacznik nr6 [część 2]
  Dokumentacja projektowa