ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice, Polska, Unia Europejska biuro@szpitale-polskie.pl
+48 32 208 89 90

Aktualnie Poszukujemy

Hydraulik - Szpital Polski w Sztumie

Szpital Polski w Sztumie

Poszukujemy: Hydraulik

Opis stanowiska:

  • Usuwanie awarii instalacji: wodno - kanalizacyjnej, CO, CWU oraz sanitarno burzowej,
  • Wykonywanie nowych instalacji: wodno - kanalizacyjnej, CO oraz CWU,
  • Obsługa węzłów cieplnych w budynkach szpitala,
  • Obsługa stacji uzdatniania wody,
  • Bieżące naprawy i usuwanie usterek technicznych,

Kandydatom oferujemy wynagrodzenie adekwatne do powierzonych zadań, realizację interesujących, unikatowych przedsięwzięć, możliwości rozwoju zawodowego, zdobycie cennej wiedzy oraz doświadczenia zawodowego.

CV, list motywacyjny wraz ze zdjęciem proszę kierować na podany adres e-mailowy: sekretariat-sztum@szpitale-polskie.pl

Zastrzegamy możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zamieszczenie w aplikacji klauzuli o poniższej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r.(Dz.U. nr 133, poz.883).

Rodzaj pracy: pełny etat 

Elektryk - Szpital Polski w Sztumie

Szpital Polski w Sztumie

Poszukujemy: Elektryk

Opis stanowiska:

  • Czuwanie nad stanem urządzeń elektrycznych zakładu dla właściwego ich funkcjonowania pod względem eksploatacyjnym i BHP,
  • Wymiana żarówek, oprawek, gniazd rozdzielczych, gniazd wtykowych, przełączników, wyłączników oraz zabezpieczeń ,
  • Wymiana częściowa przewodów elektrycznych sieci oświetleniowej i siłowej,
  • Naprawy i konserwacja obwodów zasilających,
  • Naprawa i konserwacja systemu instalacji przyzywowej dla pacjentów,
  • Konserwacja silników elektrycznych,
  • Codzienne sprawdzanie instalacji oświetleniowej i siłowej obiektów szpitalnych,
  • Naprawa urządzeń elektrycznych
  • Obsługa agregatu prądotwórczego oraz UPS
  • Obsługa próżni centralnej
  • Bieżące naprawy oraz usuwanie usterek technicznych

Kandydatom oferujemy wynagrodzenie adekwatne do powierzonych zadań, realizację interesujących, unikatowych przedsięwzięć, możliwości rozwoju zawodowego, zdobycie cennej wiedzy oraz doświadczenia zawodowego.

CV, list motywacyjny wraz ze zdjęciem proszę kierować na podany adres e-mailowy: sekretariat-sztum@szpitale-polskie.pl

Zastrzegamy możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zamieszczenie w aplikacji klauzuli o poniższej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r.(Dz.U. nr 133, poz.883).

Rodzaj pracy: pełny etat 

Pracownik działu księgowego - Szpital Polski w Sztumie

Szpital Polski w Sztumie

Poszukujemy: Pracownik działu księgowego

Wymagania wobec kandydata/kandydatki:

  • Ukończone liceum lub technikum ekonomiczne, specjalizacja rachunkowość, mile widziane osoby w trakcie studiów wyższych,
  • Ogólna znajomość przepisów podatkowych oraz ustawy o rachunkowości,
  • Umiejętność analitycznego myślenia,
  • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera i pakietu Microsoft Office,
  • Samodzielność, uporządkowany i metodyczny sposób działania, odpowiedzialność oraz lojalność,
  • Dokładność, systematyczność, odporność na stres,
  • Umiejętność współpracy z ludźmi, łatwość nawiązywania kontaktu
  • Doświadczenie minimum 1 rok.

Kandydatkom/kandydatom oferujemy wynagrodzenie adekwatne do powierzonych zadań, realizację interesujących, unikatowych zadań, możliwości rozwoju zawodowego, zdobycie cennej wiedzy i doświadczenia zawodowego, praca pod okiem doświadczonej księgowej.

Opis stanowiska:

  • Dekretacja i ewidencja dokumentów księgowych,
  • Sporządzanie rejestrów sprzedaży i zakupów VAT,
  • Uzgadnianie sald kont rozrachunkowych,
  • Czynny udział w zamknięciu okresu rozliczeniowego,
  • Współpraca z głównym księgowym w przygotowaniu sprawozdań finansowych,
  • Archiwizacja dokumentów księgowych, zgodnie z przepisami prawa.

Zastrzegamy możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zamieszczenie w aplikacji klauzuli o poniższej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r.(Dz.U. nr 133, poz.883).

Rodzaj pracy: pełny etat 

Technika Farmacji - Szpital Polski w Sztumie

Szpital Polski w Sztumie

Poszukujemy: Technika Farmacji

Miejsce pracy: Apteka Szpitalna w Sztumie

Do zadań technika farmaceutycznego w aptece należeć będzie wykonywanie czynności fachowych polegających na: wytwarzaniu produktów leczniczych (pod kontrolą mgr farmacji), sporządzaniu leków aptecznych i leków recepturowych, wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Wymagania wobec kandydata/kandydatki:

 • ukończona szkoła policealna – uzyskanie tytułu technika farmaceutycznego,
 • min. dwuletnie doświadczenie zawodowe
Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres:
Prosimy o zamieszczenie w aplikacji klauzuli o poniższej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r.(Dz.U. nr 133, poz.883).

Szpital Polski w Sztumie zatrudni Lekarzy

Szpital Polski Sztum zatrudni:

CHIRURGA
ANESTEZJOLOGÓW - do utworzenia drugiego zespołu
PEDIATRĘ
NEONATOLOGA
NEUROLOGÓW

ORDYNATORA REHABILITACJI

Szczegółowych informacji udzieli Dyrektor Marzanna Kaczanowska
tel. 500 390 195,
e-mail: mkaczanowska@szpitale-polskie.pl

Szpitale Polskie S.A. Szpital Polski Sztum
ul. Reja 12
82-400 Sztum

Osoby zainteresowane proszone są kontakt

Specjalista ds. pracowniczych w dziale kadrowo-płacowym Szpital Polski w Drawsku Pomorskim

Szpital Polski w Drawsku Pomorskim

Poszukujemy: specjalista ds. pracowniczych w dziale kadrowo-płacowym

Miejsce pracy: Drawsko Pomorskie

Wymagania wobec kandydata/kandydatki:

 • Wykształcenie wyższe lub średnie kierunkowe.
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.
 • Wysoki poziom komunikacji interpersonalnej oraz umiejętność pracy zespołowej.
 • Zdolności organizacyjne oraz terminowość realizacji zleconych zadań.
 • Dokładność, systematyczność, odporność na stres.
 • Komunikatywność, pozytywne nastawienie, asertywność.
 • Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
 • Gotowość do podnoszenia kwalifikacji.

Kandydatom/kandydatkom oferujemy:

Wynagrodzenie adekwatne do powierzonych zadań, realizację interesujących, unikatowych zadań, możliwości rozwoju zawodowego, zdobycie cennej wiedzy i doświadczenia zawodowego.

Do obowiązków pracownika będzie należało m.in:

 • Prowadzenie akt osobowych i dokumentacji związanych z zatrudnieniem.
 • Opracowywanie wymaganych sprawozdań do US, MZ i innych jednostek.
 • Wypisywanie świadectw pracy, odpisów świadectw pracy i zaświadczeń o zatrudnieniu.
 • Sporządzanie umów o pracę i umów cywilno- prawnych z personelem medycznym i niemedycznym.
 • Opracowywanie raportów i analiz.
Zastrzegamy możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami.
Osoby zainteresowane proszone są o składanie aplikacji na adres mailowy biuro@szpitale-polskie.pl
Prosimy o zamieszczenie w aplikacji klauzuli o poniższej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r.(Dz.U. nr 133, poz.883).

Asystent Dyrekcji Szpitala w Drawsku Pomorskim

Szpital Polski w Drawsku Pomorskim

Poszukujemy: Asystenta Dyrekcji Szpitala

Miejsce pracy: Drawsko Pomorskie

Wymagania wobec kandydata/kandydatki:

 • wykształcenie wyższe,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • zdolności analitycznego myślenia, wyciągania wniosków, opracowywania analiz finansowych, kalkulacji, itp.
 • samodzielność, uporządkowanie i metodyczny sposób działania, odpowiedzialność oraz lojalność,
 • dokładność, systematyczność, odporność na stres,
 • umiejętność współpracy z ludźmi, łatwość nawiązywania kontaktu,
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • doświadczenie w obszarze ochrony zdrowia będzie dodatkowym atutem.

Kandydatom/kandydatkom oferujemy:

wynagrodzenie adekwatne do powierzonych zadań, realizację interesujących, unikatowych zadań, możliwości rozwoju zawodowego, zdobycie cennej wiedzy i doświadczenia zawodowego.

Do obowiązków Asystenta Dyrekcji będzie należało m.in.:

 • współdziałanie z Dyrektorem Szpitala oraz z Zarządem i Dyrekcją Spółki w zakresie organizowania pracy Szpitala,
 • przygotowywanie zestawień, sprawozdań i raportów na potrzeby Dyrektora Szpitala oraz Zarządu i Dyrekcji Spółki,
 • uczestnictwo w opracowywaniu prognoz finansowych, nadzór nad przychodami i kosztami Szpitala,
 • sporządzanie pism w zakresie prowadzonych spraw dotyczących Szpitala,
 • nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów,
 • komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna w imieniu Zarządu,
 • realizacja innych zadań wyznaczonych przez Dyrektora Szpitala oraz Zarząd i Dyrekcję Spółki.
CV, list motywacyjny wraz ze zdjęciem proszę kierować za pomocą przycisku aplikowania.
Zastrzegamy możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami.
Osoby zainteresowane proszone są o składanie aplikacji na adres mailowy biuro@szpitale-polskie.pl
Prosimy o zamieszczenie w aplikacji klauzuli o poniższej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r.(Dz.U. nr 133, poz.883).