Pacjencie pamiętaj
sprawne funkcjonowanie szpitala zależy również od Ciebie

Obowiązki pacjentów

DROGI PACJENCIE
Pamiętaj, że sprawne funkcjonowanie szpitala jest zależne również od Ciebie. Prosimy o przestrzeganie swoich obowiązków.

 • stosować się do zalecanej diety;
 • odnosić się życzliwie i kulturalnie do innych pacjentów i personelu Szpitala;
 • przebywać w wyznaczonych salach w porach obchodów lekarskich,
  zabiegów leczniczo - pielęgnacyjnych i w czasie wydawania posiłków;
 • przestrzegać ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00;
 • w porze ciszy nocnej przebywać na oddziale;
 • każdorazowo zgłaszać pielęgniarce o zamiarze opuszczenia oddziału
 • przestrzegać zakazu samodzielnego korzystania z dźwigów szpitalnych przeznaczonych do użytku służbowego;
 • stosować się do przepisów o bezpieczeństwie, higienie i zagrożeniu pożarowym;
 • przestrzegać zakazu manipulowania przy aparaturze i urządzeniach medycznych, elektrycznych, wentylacyjnych i grzewczych;
 • szanować mienie Szpitala ( w przypadku jego zniszczenia pacjent jest obowiązany pokryć straty poniesione przez Szpital);
 • utrzymywać ład i porządek w miejscu pobytu;
 • przestrzegać zasad higieny osobistej;
 • przestrzegać zakazu obrotu, posiadania i używania narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych i innych podobnie działających, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz palenia wyrobów tytoniowych. Zakaz nie dotyczy leków narkotycznych zaordynowanych przez lekarza.

Pacjent ma obowiązek przestrzegania
zasad obowiązujących w szpitalu

Chciałbyś skorzystać z naszych usług?

Jesteśmy dostępni dla naszych Pacjentów w dwóch placówkach – wybierz najlepszą dla siebie i skontaktuj się z nami!

DRAWSKO - POMORSKIE

SZTUM

Close Menu