Informacja: KOS-zawał

informacja-15

Z przyjemnością chcemy Was poinformować, że od 1 września Drawskie Centrum Specjalistyczne, jako drugie w województwie – po Szpitalu Klinicznym nr 2 na Pomorzanach w Szczecinie, będzie realizować program KOS-Zawał – Kompleksowej Opieki nad Pacjentem po Zawale Serca.

W ramach programu pacjenci mają zapewnioną ciągłość diagnostyki i leczenia, w tym również rehabilitację kardiologiczną oraz edukację na temat czynników ryzyka chorób serca, w kolejnych 12 miesiącach od wypisu ze szpitala (tyle trwa jeden cykl leczenia). 

Program obejmuje wszystkie świadczenia w zakresie kardiologii lub kardiochirurgii, związane z zawałem serca: interwencyjne leczenie zawału mięśnia sercowego oraz – jeśli jest taka potrzeba – leczenie kardiochirurgiczne, elektroterapię (wszczepienie rozrusznika – urządzenia stymulującego pracę serca), kompleksową rehabilitację kardiologiczną – w trybie dziennym lub stacjonarnym oraz ambulatoryjną kardiologiczną opiekę specjalistyczną.

Przypominamy, program Kompleksowej Opieki nad Pacjentem po Zawale Serca (KOS-Zawał) został wprowadzony w październiku 2017 r. w celu poprawy jakości leczenia i zmniejszenie śmiertelności pacjentów po zawale serca. Przygotowały go: Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Narodowy Fundusz Zdrowia i Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Polskim Towarzystwem Kardiologii. 

Chciałbyś skorzystać z naszych usług?

Jesteśmy dostępni dla naszych Pacjentów w dwóch placówkach – wybierz najlepszą dla siebie i skontaktuj się z nami!

DRAWSKO - POMORSKIE

SZTUM

Close Menu