Personel Lekarski

Drawskie Centrum Specjalistyczne zatrudni personel lekarski

Medycyna Ratunkowa –lekarz specjalista w dziedzinie medycyny ratunkowej lub lekarz w trakcie specjalizacji z medycyny ratunkowej, który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji

Internista – wymagania: lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych lub lekarz w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych, który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji

Chirurg – wymagania: lekarz specjalista chirurgii ogólnej; lub lekarz w trakcie specjalizacji z chirurgii ogólnej, który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji

Anestezjolog  – wymagania: lekarz specjalista anestezjologii i intensywnej terapii;

Kardiolog – wymagania: lekarz specjalista i/lub lekarz specjalista z uprawnieniami do wykonywania badań hemodynamicznych;

Pediatra – wymagania: lekarz specjalista; lub lekarz w trakcie specjalizacji z pediatrii, który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji

Neonatolog – wymagania: lekarz specjalista, ukończony kurs resuscytacji noworodka;

Radiolog – wymagania: specjalizacja z radiologii i diagnostyki obrazowej;

Okulista – wymagania: lekarz specjalista do pracy w przyszpitalnej poradni specjalistycznej;

Lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) – wymagania: lekarz posiadający tytuł  specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej lub odbywający szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej, lub posiadający specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej przyjmujący deklarację wyboru świadczeniobiorców,–posiadający specjalizację I lub II stopnia, lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych–przyjmujący deklaracje wyboru świadczeniobiorców dorosłych,–posiadający specjalizację I lub II stopnia, lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii–przyjmujący deklaracje wyboru świadczeniobiorców  do ukończenia18 roku życia;

Lekarz Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (NiŚOZ) – wymagania: PWZ, upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy;

Osoby zainteresowane proszone są o składanie aplikacji na adres mailowy: sekretariat-drawsko@szpitale-polskie.pl
Zastrzegamy możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zamieszczenie w aplikacji klauzuli o poniższej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r.(Dz.U. nr 133, poz.883).

Close Menu