Pielęgniarki

Szpital Polski w Sztumie zatrudni pielęgniarki:

Szpitalny Oddział Ratunkowy

wymagane: wykształcenie-min. średnie pielęgniarskie, prawo wykonywania zawodu, preferowane: specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego lub kurs kwalifikacyjny w tej dziedzinie;

Oddział Kardiologiczny

wymagane: wykształcenie-min. średnie pielęgniarskie, prawo wykonywania zawodu, preferowane: specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego lub zachowawczego, lub internistycznego, lub opieki długoterminowej lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego lub internistycznego, lub opieki długoterminowej, lub po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego lub zachowawczego, lub internistycznego, lub opieki długoterminowej, lub w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego lub internistycznego, lub opieki długoterminowej do pracy w OINK: co najmniej 5-letni staż pracy w OINK lub OAiIT;

Oddział Wewnętrzny

wymagane: wykształcenie-min. średnie pielęgniarskie, prawo wykonywania zawodu, preferowane: specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego lub internistycznego, lub diabetologicznego, lub kardiologicznego, lub geriatrycznego, lub opieki długoterminowej lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego lub geriatrycznego, lub opieki długoterminowej, lub po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego lub internistycznego, lub diabetologicznego, lub kardiologicznego, lub opieki długoterminowej, lub w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego lub diabetologicznego, lub kardiologicznego, lub opieki długoterminowej

Oddział Neurologiczny z Oddziałem Udarowym

wymagane: wykształcenie-min. średnie pielęgniarskie, prawo wykonywania zawodu, preferowane: specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa neurologicznego lub zachowawczego, lub internistycznego, lub geriatrycznego, lub opieki długoterminowej lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego lub geriatrycznego, lub opieki długoterminowej, lub po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa neurologicznego lub zachowawczego, lub internistycznego, lub geriatrycznego, lub opieki długoterminowej, lub w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa neurologicznego lub internistycznego, lub geriatrycznego, lub opieki długoterminowej.

Oddział Chirurgiczny

wymagane: wykształcenie-min. średnie pielęgniarskie, prawo wykonywania zawodu, preferowane : specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, lub po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, lub w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego.

Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii

wymagane: wykształcenie-min. medyczne studium położnicze, prawo wykonywania zawodu, preferowane: specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, lub  kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki;

Blok Operacyjny

wymagane: wykształcenie-min. medyczne studium położnicze, prawo wykonywania zawodu, preferowane:, min. 3-letni staż pracy w zawodzie, preferowana specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego.

Oddział Neonatologiczny

wymagane: wykształcenie-min. średnie pielęgniarskie, prawo wykonywania zawodu, preferowane: pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego, lub po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego, lub w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego

 

Zakład Opiekuńczo Leczniczy

wymagane: wykształcenie-min. średnie pielęgniarskie, prawo wykonywania zawodu, preferowane: specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego lub internistycznego, lub diabetologicznego, lub kardiologicznego, lub geriatrycznego, lub opieki długoterminowej lub w trakcie tych specjalizacji , lub po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego lub internistycznego, lub diabetologicznego, lub kardiologicznego, lub opieki długoterminowej, lub w trakcie kursu kwalifikacyjnego w tych dziedzinach

 

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie aplikacji na adres mailowy: sekretariat-sztum@szpitale-polskie.pl

Zastrzegamy możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami.

Close Menu