Sekretarka

Drawskie Centrum Specjalistyczne poszukuje kandydata na stanowisko:

Sekretarka

Miejsce pracy: Drawskie Centrum Specjalistyczne

Ogólny zakres obowiązków:

 • prowadzenie działań administracyjnych, związanych z codziennym funkcjonowaniem Drawskiego Centrum Specjalistycznego
 • obsługa telefoniczna połączeń przychodzących i wychodzących
 • nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentacji i korespondencji
 • organizacja i prowadzenie kalendarza spotkań
 • realizacja innych zadań wyznaczonych przez Dyrektora szpitala i Zarząd.

Oczekujemy:

 • wykształcenie wyższe lub średnie;
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera, przede wszystkim w zakresie MS Office
 • bardzo dobra umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • zdolność samodzielnej pracy,
 • samodzielność, uporządkowanie i metodyczny sposób działania, odpowiedzialność oraz lojalność,
 • wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne oraz komunikacyjne,
 • wysoka kultura osobista
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • doświadczenie w obszarze ochrony zdrowia będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • praca w wymiarze pełnego etatu,
 • wynagrodzenie adekwatne do powierzonych zadań,
 • możliwości rozwoju zawodowego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV
 • List motywacyjny
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Dodatkowe informacje:

 • zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami,
 • po zakończeniu procedury nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • oferty należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail rekrutacja@szpitale-polskie.pl
 • termin składania ofert do 31.07.2019r.

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 • administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnię jest Szpitale Polskie Spółka Akcyjna ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice , Drawskie Centrum Specjalistyczne z siedzibą przy ul. B. Chrobrego 4, 78-500 Drawsko Pomorskie
 • administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować tel. (94) 3630341 sekretariat-drawsko@szpitale-polskie.pl
 • Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie( art. 6 ust.lit.c) w/w Rozporządzenia
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do :

– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania , sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem –  prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego Rozporządzenia tj, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 • Podanie danych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe . W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 • Odbiorcą Pana/i danych osobowych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych , w tym przepisów archiwalnych.
 • Pana/i dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.

 

Close Menu