Rusza Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej

65567273_2322323981179094_7218628809438789632_o

Drawskie Centrum Specjalistyczne umacnia swoją pozycję na medycznej mapie kraju!

Z przyjemnością informujemy, że 1 lipca w szpitalu otwarto nowy oddział rehabilitacji kardiologicznej, w którym do zdrowia będą dochodzić pacjenci po przebytych incydentach kardiologicznych.

Oddział prowadzi kompleksową rehabilitację kardiologiczną w warunkach pobytu dziennego w ramach zawartej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Pobyt w oddziale przysługuje pacjentowi, którego stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, a pacjent nie wymaga całodobowego nadzoru medycznego.

Oddział dysponuje 9 miejscami dziennego pobytu.

Rehabilitacja kardiologiczna jest integralną częścią postępowania medycznego w leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego. Ma na celu przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej, zdolności do pracy i brania czynnego udziału w życiu społecznym, czyli poprawę jakości życia. Wymagają jej zarówno chorzy poddani leczeniu zachowawczemu i interwencyjnemu:

▪️po przebytym zawale mięśnia sercowego

▪️angioplastyce wieńcowej

▪️zabiegach kardiochirurgicznych

▪️zaostrzeniach niewydolności serca

▪️innych schorzeniach układu krążenia ze wskazaniem do rehabilitacji kardiologicznej w warunkach oddziału dziennego.

Rehabilitacja kardiologiczna w warunkach oddziału dziennego prowadzona jest w oparciu o indywidualnie dobrany schemat treningowy przygotowany przez lekarza specjalistę kardiologa lub internistę we współpracy z magistrem fizjoterapii. Schemat ustala się na podstawie przeprowadzonego testu wysiłkowego na bieżni ruchomej lub cykloergometrze oraz wyników innych nieinwazyjnych badań kardiologicznych. Program rehabilitacji obejmuje również zajęcia edukacyjne i interwencje psychospołeczne ukierunkowane na profilaktykę chorób układu krążenia.

Skierowanie na rehabilitację kardiologiczną jest wystawiane przez lekarza:

▪️Oddziału Kardiologii

▪️Oddziału Kardiochirurgii

▪️Oddziału Chorób Wewnętrznych

▪️Poradni Kardiologicznej

▪️Poradni Rehabilitacyjnej

Czas trwania rehabilitacji kardiologicznej dla jednego pacjenta jest ustalany indywidualnie, wynosi jednak nie więcej niż 24 dni zabiegowe w okresie 90 dni kalendarzowych.

Powstanie nowego oddziału jest poszerzeniem oferty usług rehabilitacyjnych dla mieszkańców Powiatu Drawskiego i innych potrzebujących, ponieważ dotychczasowa działalność rehabilitacji ambulatoryjnej pozostaje w niezmienionym zakresie.

Bliższe informacje udzielane są w Oddziale Dziennym Rehabilitacji Kardiologicznej pod numerem telefonu – (94) 36 30 328.

Wspólnie w trosce o serce – Szpitale Polskie.

Chciałbyś skorzystać z naszych usług?

Jesteśmy dostępni dla naszych Pacjentów w dwóch placówkach – wybierz najlepszą dla siebie i skontaktuj się z nami!

DRAWSKO - POMORSKIE

SZTUM

Close Menu