ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO WRAZ Z JEGO MONTAŻEM ORAZ ADAPTACJA POMIESZCZEŃ STERYLIZATORNI NA POTRZEBY SZPITALA POLSKIEGO SZTUM DLA „SZPITALE POLSKIE” SPÓŁKA AKCYJNA znak PU/1/2020

Treść zaproszenia – pobierz załącznik

SIWZ – pobierz załącznik

Oferta [załącznik nr1] – pobierz załącznik

Szczegółowa specyfikacja techniczna [załącznik nr2] – pobierz załącznik

Oświadczenie oferenta [załącznik nr3] – pobierz załącznik

Umowa [załącznik nr4] – pobierz załącznik

[22.08.2020] Odpowiedzi na pytania do SIWZ – pobierz załącznik