SZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ZAKUP I DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO WRAZ Z JEGO MONTAŻEM NA POTRZEBY SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO SZPITALA W SZTUMIE DLA „SZPITALE POLSKIE” SPÓŁKA AKCYJNA znak PU/7/2019

Treść zaproszenie – pobierz załącznik

Formularz ofertowy – pobierz załącznik

Specyfikacja techniczna sprzętu medycznego – pobierz załącznik

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – pobierz załącznik

Oświadczenie o akceptacji przez dostawcę projektu umowy – pobierz załącznik

Wzór umowy – pobierz załącznik

Odpowiedzi na pytania [12.08.2019] – pobierz załącznik

Zawiadomienie o wyborze oferty [05.09.2019] – pobierz załącznik

Close Menu