ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH : MODERNIZACJA DROGI ŁĄCZĄCEJ LĄDOWISKO Z SOR , DOSTAWA I MONTAŻ INSTALACJI KLIMATYZACYJNEJ W BUDYNKU SOR NA POTRZEBY SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO SZPITALA W SZTUMIE DLA „SZPITALE POLSKIE” SPÓŁKA AKCYJNA znak PU/5/2019

Treść zaproszenia – pobierz załącznik

Załącznik nr 1 Oferta- pobierz załącznik

Załącznik nr 2 Specyfikacja techniczna – pobierz załącznik

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – pobierz załącznik

Załącznik nr 4 Oświadczenie o akceptacji przez Wykonawcę projektu umowy – pobierz załącznik

Umowa – wymiana nawierzchni – załącznik nr 5 – pobierz załącznik

Umowa – klimatyzacja- załącznik nr 6 – pobierz załącznik

[10.07.2019] Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – pobieraz załącznik

Close Menu