ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH : MODERNIZACJA DROGI ŁĄCZĄCEJ LĄDOWISKO Z SOR , DOSTAWA I MONTAŻ INSTALACJI KLIMATYZACYJNEJ W BUDYNKU SOR NA POTRZEBY SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO SZPITALA W SZTUMIE DLA „SZPITALE POLSKIE” SPÓŁKA AKCYJNA znak PU/5/2019

Treść zaproszenia – pobierz załącznik

Załącznik nr 1 Oferta- pobierz załącznik

Załącznik nr 2 Specyfikacja techniczna – pobierz załącznik

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – pobierz załącznik

Załącznik nr 4 Oświadczenie o akceptacji przez Wykonawcę projektu umowy – pobierz załącznik

Umowa – wymiana nawierzchni – załącznik nr 5 – pobierz załącznik

Umowa – klimatyzacja- załącznik nr 6 – pobierz załącznik

[10.07.2019] Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – pobieraz załącznik

Close Menu
Drogi użytkowniku, prosimy o zapoznanie się z naszymi informacjami dotyczącymi
Ważna informacja
Akceptuje
We use cookies to help give you the best experience on our website.
By continuing without changing your cookie settings, we assume you agree to this. Please read our
Ok, I Agree