ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ZAKUP I DOSTAWĘ MEBLI I WYPOSAŻENIA NA POTRZEBY SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO SZPITALA W SZTUMIE DLA „SZPITALE POLSKIE” SPÓŁKA AKCYJNA znak PU/6/2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Meble – pobierz załącznik

SIWZ meble – pobierz załącznik

Załącznik nr 1 – Oferta – pobierz załącznik

Załącznik nr 2 – parametry techniczne – pobierz załącznik

Zabudowa kuchenna – pobierz załącznik

Załącznik nr 3 – oświadczenie – pobierz załącznik

Załącznik nr 4 – akceptacja projektu umowy – pobierz załącznik

Załącznik nr 5 – umowa – pobierz załącznik

Zawiadomienie o wyborze oferty [12.08.2019] – pobierz załącznik

Close Menu