WYKONANIE PROJEKTU i WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH NAZIEMNEGO LĄDOWISKA PRZYSZPITALNEGO DLA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO W DRAWSKIM CENTRUM SPECJALISTYCZNYM W DRAWSKU POMORSKIM DLA „SZPITALE POLSKIE” SPÓŁKA AKCYJNA znak PU/D01/2020

Treść zaproszenia – pobierz załącznik

Oferta [załącznik nr1] – pobierz załącznik

Oświadczenie oferenta [załącznik nr2] – pobierz załącznik

Oświadczenie o dysponowaniu zespołem [załącznik nr2a] – pobierz załącznik

Oświadczenie wykaz wykonanych usług [załącznik nr3] – pobierz załącznik

Oświadczenie wykaz wykaz robót budowlanych [załącznik nr3a] – pobierz załącznik

Umowa [załącznik nr4] – pobierz załącznik

[załącznik nr5] – pobierz załącznik

[załącznik nr6] – pobierz załącznik

[załącznik nr7] – pobierz załącznik

Odpowiedzi na pytania [20.02.2020] – pobierz załącznik

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [18.03.2020] – pobierz załącznik