Zaproszenie do składania ofert na zakup sprzętu medycznego dla „Szpitale Polskie” S.A. Drawskiego Centrum Specjalistycznego (znak: PU/DCS/04/2020)

Treść zaproszenia wraz z warunkami postępowania – pobierz załącznik

ZAŁĄCZNIKI:

 

ODPOWIEDZI:

 

Aktualizacja z dnia 18.11.2020r: