Zaproszenie Do Składania Ofert Na Zakup i Dostawę Sprzętu Medycznego — Aparatu RTG z Ramieniem C Wraz z Jego Montażem Na Potrzeby Drawskiego Centrum Specjalistycznego prowadzonego przez „SZPITALE POLSKIE” Spółka Akcyjna (PU/DCS/05/2020)

Treść zaproszenia – pobierz załącznik

Warunki postępowania – pobierz załącznik

ZAŁĄCZNIKI:

 

ODPOWIEDZI:

 

Aktualizacja z dnia 26.11.2020r: