ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE USŁUGI PEŁNIENIA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI W TRAKCIE REALIZACJI PROJEKTU POD TYTUŁEM: PRZEKSZTAŁCENIE IZBY PRZYJĘĆ W SZTUMIE W SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY WRAZ Z BUDOWĄ LĄDOWISKA DLA HELIKOPTERÓW LPR znak PU/1/2019

Treść zaproszenia – pobierz załącznik

Oferta na wykonanie usługi kompleksowego pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dotyczącymi budowy lądowiska sanitarnego dla śmigłowców ratunkowych wraz z infrastrukturą na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Sztumie dla „Szpitale Polskie” Spółka akcyjna (znak sprawy: PU/1/2019) – pobierz załącznik

Oświadczenie Oferenta: spełnianie warunków postępowania – pobierz załącznik

Oświadczenie Oferenta: doświadczenie Oferenta – pobierz załącznik

Oświadczenie Oferenta: wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia – pobierz załącznik

Projekt umowy – pobierz załącznik

Dokumentacja projektowa część 1: format ZIP – pobierz załącznik

Dokumentacja projektowa część 2: format ZIP – pobierz załącznik

Zmiana terminu wyboru oferty (20.02.2019) – pobierz załącznik

Zmiana terminu wyboru oferty (26.02.2019) – pobierz załącznik

Zestawienie ofert (28.02.2019) – pobierz załącznik

Odrzucenie Oferty (28.02.2019) – pobierz załącznik

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej Oferty (28.02.2019) – pobierz załącznik

Close Menu