ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE USŁUGI PEŁNIENIA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI W TRAKCIE REALIZACJI PROJEKTU POD TYTUŁEM: PRZEKSZTAŁCENIE IZBY PRZYJĘĆ W SZTUMIE W SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY WRAZ Z BUDOWĄ LĄDOWISKA DLA HELIKOPTERÓW LPR znak PU/1/2019

Treść zaproszenia – pobierz załącznik

Oferta na wykonanie usługi kompleksowego pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dotyczącymi budowy lądowiska sanitarnego dla śmigłowców ratunkowych wraz z infrastrukturą na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Sztumie dla „Szpitale Polskie” Spółka akcyjna (znak sprawy: PU/1/2019) – pobierz załącznik

Oświadczenie Oferenta: spełnianie warunków postępowania – pobierz załącznik

Oświadczenie Oferenta: doświadczenie Oferenta – pobierz załącznik

Oświadczenie Oferenta: wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia – pobierz załącznik

Projekt umowy – pobierz załącznik

Dokumentacja projektowa część 1: format ZIP – pobierz załącznik

Dokumentacja projektowa część 2: format ZIP – pobierz załącznik

Zmiana terminu wyboru oferty (20.02.2019) – pobierz załącznik

Zmiana terminu wyboru oferty (26.02.2019) – pobierz załącznik

Zestawienie ofert (28.02.2019) – pobierz załącznik

Odrzucenie Oferty (28.02.2019) – pobierz załącznik

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej Oferty (28.02.2019) – pobierz załącznik

Close Menu
Drogi użytkowniku, prosimy o zapoznanie się z naszymi informacjami dotyczącymi
Ważna informacja
Akceptuje
We use cookies to help give you the best experience on our website.
By continuing without changing your cookie settings, we assume you agree to this. Please read our
Ok, I Agree