Zapytanie ofertowe na środki czystości oraz środki do dezynfekcji

[19.07.2019] Zaproszenie do składania ofert – pobierz załącznik

[19.07.2019] Wzór umowy dezynfekcja – pobierz załącznik

[19.07.2019] Wzór umowy środki czystości – pobierz załącznik

[19.07.2019] Formularz cenowy zawierający wykaz środków czystości oraz środków do dezynfkecji – pobierz załącznik

[01.08.2019] Odpowiedzi na zapytania Oferentów – pobierz załącznik

[14.10.2019] Wyniki zapytania ofertowego – pobierz załącznik

Close Menu