ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice, Polska, Unia Europejska biuro@szpitale-polskie.pl
+48 32 208 89 90

Zasady Odwiedzin Pacjentów

Zasady odwiedzin i zachowania się w oddziale rodziny/osób bliskich dla pacjenta:

Odwiedziny chorych w dni robocze odbywają się w godzinach szczegółowo wyznaczonych przez poszczególne placówki

Uzasadnienie: wprowadzenie godzin odwiedzin jest podyktowane odbywającą się wizytą lekarską, realizacją zleconych badań diagnostycznych, realizacją zleceń lekarskich na potrzeby hospitalizowanych pacjentów.

Ważnym elementem są względy sanitarne, prace sprzątające w obrębie oddziału.

  1. Mając na uwadze poszanowanie godności pozostałych pacjentów przebywających w sali prosimy aby w jednym czasie odwiedzały pacjenta nie więcej niż dwie.*
  2. Sala „ R” – jest salą intensywnego nadzoru w której przebywają pacjenci  wymagający wzmożonego nadzoru.  Odwiedziny pacjenta przebywającego w Sal „ R” należy ograniczyć do odwiedzin jednej osoby , które trwają do 15 minut jednorazowo.*
  3. Na Sali „ R” obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych.
  4. W przypadku konieczności oczekiwania na lekarza rodziny/osób bliskich  prosimy o unikanie długotrwałego przebywania na korytarzu. Miejscem oczekiwania na lekarza są  krzesła w pobliżu sekretariatu oddziału.Uzasadnienie: grupa oczekujących na korytarzu osób zaburza komunikację wewnętrzną oddziału, transport pacjentów na badania, utrudnia pracę personelu oraz zwiększa ryzyko przeniesienia infekcji.
  5. Na ternie oddziału/szpitala obowiązuje całkowity zakaz palenia.
*Podstawa prawna: Prawo do intymności i poszanowani godności osobistej w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych ( art. 20 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; art. 36 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty)