Zmiany na SOR

informacja-4

Jednolity obowiązkowy triaż oraz system TOPSOR, czyli tryb obsługi pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym – takie zmiany w organizacji szpitalnych oddziałów ratunkowych wprowadziło Ministerstwo Zdrowia.

Projekt rozporządzenia rozwiązuje problem braku jednolitych regulacji dla wszystkich szpitalnych oddziałów ratunkowych, dotyczących sposobu rejestracji i segregacji medycznej pacjentów, zgłaszających się do tych oddziałów we własnym zakresie lub za pośrednictwem zespołów ratownictwa medycznego.

Wszyscy trafiający na SOR zostaną objęci systemem triaż. W wyniku przeprowadzonej segregacji medycznej pacjent zostanie przydzielony do jednej z pięciu kategorii zróżnicowanych pod względem stopnia pilności udzielenia świadczeń zdrowotnych, gdzie:

1) kolor czerwony oznacza natychmiastowy kontakt z lekarzem;

2) kolor pomarańczowy oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 10 minut;

3) kolor żółty oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 60 minut;

4) kolor zielony oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 120 minut;

5) kolor niebieski oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 240 minut;

Osoby, które zostały przydzielone do kategorii pilności oznaczonej kolorem zielonym lub niebieskim, mogą być kierowane z oddziału do miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Co ważne, system triaż w szpitalnym oddziale ratunkowym w Drawskim Centrum Specjalistycznym działa już od 1 sierpnia 2018, kiedy SOR powrócił do drawskiego szpitala.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia

Chciałbyś skorzystać z naszych usług?

Jesteśmy dostępni dla naszych Pacjentów w dwóch placówkach – wybierz najlepszą dla siebie i skontaktuj się z nami!

DRAWSKO - POMORSKIE

SZTUM

Close Menu